Logo Privatbrauerei Gaffel Becker & Co. OHG

Preisgekrönt im Juli 2005

Bier des Monats Juli 2005
1396

Privatbrauerei Gaffel Becker & Co. OHG

1396

Jetzt Abo abschließen 

1396
Bierstil: Kölsch
Stammwürze: 11,00° P
Alkohol: 6,00 Vol.-%
Flasche: Longneck (0,33 l)

Farbe:


Logo der Privatbrauerei Gaffel Becker & Co. OHG

Privatbrauerei Gaffel Becker & Co. OHG
Ursulaplatz 1
DE-50668 Köln (Nordrhein-Westfalen)

+49 221 160060
info@gaffel.de

https://www.gaffel.de